Amefix AMEFIX Kraftfull og hurtigvirkende syrebasert rens og avkalker.  Sikkerhetsdatablad (SDS).. Product #: 037

Amefix

AMEFIX Kraftfull og hurtigvirkende syrebasert rens og avkalker. Spesielt egnet for fjerning av kalk, oksidasjoner, rust, sement og veiskitt fra aluminiumsoverflater, kjøretøy, rør og fliser. Ikke egnet for rengjøring av kalkholdige steintyper (marmor). Blandeforhold 1:50 til 1:20 avhengig av forurensning og overflate.

Størrelse: 10 L

Sikkerhetsdatablad (SDS)