Mercasol 3102 MERCASOL 3102 er et tynt antirustmiddel som brukes for beskyttelse ved lagring og transport av bearb.. Product #: 027

Mercasol 3102

MERCASOL 3102 er et tynt antirustmiddel som brukes for beskyttelse ved lagring og transport av bearbeidet stål eller andre metaller. Mercasol 3102 kan også anvendes for å beskytte lakkerte flater på f eks redskap, maskiner etc. Etter at løsemiddelet har fordampet, etterlates det en tynn, tørr trans- parent, vokslignende film.

Størrelse: 20/60 L 

Sikkerhetsdatablad (SDS)