Mercasol 825 MERCASOL 825 er et tynt vannbasert, tiksotropisk antirust- middel helt uten løsemiddel, som etter tø.. Product #: 018

Mercasol 825

MERCASOL 825 er et tynt vannbasert, tiksotropisk antirust- middel helt uten løsemiddel, som etter tørking danner en myk fett film. Produktet er vel penetrerende og drypp fri 10 min etter påføring. Mercasol 825 er beregnet for bruk ved profesjonell innvendig antirustbehandling av hulrom, dører, panser og luker på kjøretøy Mercasol 825 er ikke beregnet for bruk som primer og kan derfor ikke bli påført slitasjebeskyttelse utenpå.

Størrelse: 208/1000 L

Sikkerhetsdatablad (SDS)